TCMB Beklenti Anketi: Yılsonu enflasyon beklentisi %11,46 oldu

TCMB Eylül Beklenti Anketi’nde piyasa katılımcılarının cari yılsonu enflasyon beklentisi %11,46 olmuştur. (Tera Yatırım)

TCMB Eylül Beklenti Anketi’nde piyasa katılımcılarının cari yılsonu enflasyon beklentisi %11,46 olmuştur. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Eylül ayı enflasyonu %1,07, Ekim ayı enflasyonu %1,46 ve Kasım ayı enflasyonu ise %0,65 beklenmektedir. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla %11,86, %11,26 ve %11,56 olarak gerçekleşecektir.

 

Kurlarda meydana gelen gelişmelerin ardından, ithal girdi ve nihai mallar üzerinden gelen maliyet baskısının TÜFE üzerindeki etkileri, enflasyonun yukarı yönlü sapma aralığının genişlemesine neden olabilecektir. İthal edilen mallar üzerinde artırılan özel tüketim vergi yükünün de enflasyonda yukarı yönlü baskıya ilave etki yapmasını bekleriz. TRY’nin istikrar kazanmaması, enflasyon baskılarını artırıcı ve benzer şekilde enflasyon beklentilerini de yükseltici etkide bulunabilecektir.

 

12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %10,15 ve %8,86 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %9,51 olmuştur. 

 

Yıllık TÜFE beklentilerine dair gelişmeler… Kaynak: TCMB, Bloomberg

 

Ay sonuna ilişkin AOFM beklentileri TCMB’nin piyasaya sağladığı likiditede geç likidite penceresinin ağırlığını artırarak ve bankaları üst limitlerden fonlayarak yaptığı sıkılaştırmanın etkileriyle önceki anket dönemindeki %9,79’dan %10,58’e yükselmiştir. Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %9,79’dan %11’e yükselmiştir. 5 yıllık DİBS faiz oranı beklentilerinde 12 ay sonrası için %12,18’den %12,42’ye doğru bir değişim görülürken, 10 yıllık DİBS faizlerinin ise 12 ay sonra %12,71 seviyesinde olması beklenmektedir. Önceki tahmin döneminde bu beklenti %12,72 düzeyindeydi. Piyasa, Merkez Bankası’nın da politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla %8,62, 9,50, 9,64, 9,38 ve 8,67 olarak öngörmektedir.

 

TCMB’nin pandemi dinamiklerinde ekonomik toparlanmayı korumak ve diğer Merkez bankalarının da parasal genişleme programlarını izlemek amacıyla faizlerde değişiklik yapmamasını, buna karşılık piyasa fonlama oranını artırmak ve likiditeyi sıkılaştırmak suretiyle yan yollu para politikası sıkılaştırmasını sürdürmesini bekleriz. Faiz artırma veya teknik anlamda faiz koridorunu ve GLP’yi yükseltme gibi opsiyonları kur hareketliliği açısından ilerleyen aylarda değerlendirme olasılığı olabilir.

 

Büyüme beklentileri pandemi etkisi ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle daralma pozisyonundadır. Daralma beklentileri 2020 için %1,5 olarak gerçekleşti. Önceki anket döneminde de bu tahmin %1,6 daralma şeklindeydi. 2021 öngörüsü ise Eylül anket döneminde %4,2 büyüme şeklinde oluştu. 3Ç20 döneminde ekonominin dipten gelen toparlanma etkisini hissettik, bu dönemde ekonomik teşviklerin etkisi, normalleşmenin etkisiyle artan firma aktiviteleri ve kredi büyümesinin desteklenmesiyle büyüme iyi bir görünüm sergiledi. Buna karşılık, ekonomideki salgın etkisinin riskleri ve finansal koşullardaki sıkılaşma ile azalacak talep ve kredi büyümesi büyümeyi limitleyici etkide bulunabilir. 

 

Döviz kuru beklentileri 2020 yılsonu için 7,60 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 7,94 olduğunu görüyoruz.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Okunma