Sanayi öncü göstergelerindeki ilk yansımalar

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 0,7 puan azalma ile %75,3 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise %76,2 seviyesine gerilemiştir.(Tera Menkul)

Merkez Bankası’nın açıkladığı Mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinde bir önceki aya göre düşme olduğu görülmektedir. RKGE, Mart ayında 7,2 puan gerileme ile 99,7 seviyesine gelirken; mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 8,1 puan azalma ile beraber 98,6 seviyesine gerilemiştir.

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 0,7 puan azalma ile %75,3 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise %76,2 seviyesine gerilemiştir.

RKGE’nin ayrıntılarında üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalma bekleyenlerin sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Mart ayının ilk bölümlerinde sanayiinin, koronavirüsün ilk olumsuz etkilerinin getirdiği belirsizliğin yansımalarını görüyoruz. Tabii salgın yaygınlaştıkça ve ekonomik faaliyeti daha fazla etkiledikçe, sanayideki üretim eğilimlerini ve ihracat tarafını daha fazla olumsuz etkileyecektir. Bu bakımdan benzer yansımaları Mart ve Nisan ayına ilişkin olarak sanayi üretimi, PMI ve dış ticaret verilerinde göreceğiz. Üretim ve sabit sermaye yatırımları tarafı azalan ekonomik faaliyetten olumsuz etkilenirken, virüsün Merkez üssünün Avrupa’ya taşınması itibari ile duran dış talep ve tedarik zincirlerinin zarar görmesi ile alakalı olarak ihracat da bundan olumsuz etkilenecektir.

Kaynak: Tera Menkul
Hibya Haber Ajansı

1.3b
Okunma