Özerden Plastik'te kayıtlı sermaye tavanı artırımı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin genel kurulun onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.'' denildi.


Hibya Haber Ajansı

Okunma