Emek Elektrik kar dağıtmayacak

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1. nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem zararı oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı

Okunma