Cari İşlemler & Ödemeler Dengesi

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre geçen yılın temmuz ayında 1.990 milyon dolar fazla veren cari denge bu yılın aynı ayında 1.817 milyon dolar açık verdi. Böylece 2020 yılı Haziran ayında 11.134 milyon dolar olan 12 aylık cari işlemler açığı, temmuz ayında 14.941 milyon dolara yükseldi.

2019 Temmuz ayında 2 milyar dolar fazla veren cari dengenin, 2020 Temmuz ayında 1,8 milyar dolar açık vermesinin temel sebebi hizmet dengesi ve ikincil gelir dengesinin sırasıyla 4,6 ve 0,6 milyar dolar gerilemesidir. Hizmet geliri bir önceki yılın aynı ayına göre 4,9 milyar dolar azalarak 2,3 milyar dolar olurken hizmet giderindeki azalış 307 milyon dolarla sınırlı kaldı ve hizmet dengesi 4,6 milyar dolar gerileyerek 288 milyon dolar fazla verdi. İkincil gelir dengesi kalemindeki net girişler ise 55 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara geriledi. Hizmet dengesi ve ikincil gelir dengesinde yaşanan bu gerileme neticesinde cari denge 2020 Temmuz ayında açık verdi.

 

Cari açığın temel olarak nasıl finanse edildiğini gösteren ödemeler dengesi istatistiklerine göre 2020 Temmuz ayında 1,8 milyar dolar olan cari açıkla beraber yabancıların 467 milyon dolarlık pay senedi, 2,5 milyar dolarlık tahvil satışı ve diğer yatırımlar hesabından 5,3 milyar dolar çıkış neticesinde 10,7 milyar dolarlık döviz çıkışı gerçekleşmiştir. Çıkan bu dövize karşılık yabancıların 115 milyon dolar tahvil alımı, doğrudan yatırımlardan 226 milyon dolar ve net varlık ediniminden 606 milyon dolarlık döviz girdisi olmuştur. 3,2 milyar dolar net hata ve noksan sonrasında ise TCMB’nin rezervlerinden 1,3 milyar dolarlık döviz çıkışı yaşanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma